Home / Portfolio Item / Courtyard LN AG THERAPONTOS

Courtyard LN AG THERAPONTOS

  • Κουβουκλιώτης Κατασκευαστική
  • Κουβουκλιώτης Κατασκευαστική
  • Κουβουκλιώτης Κατασκευαστική
  • Κουβουκλιώτης Κατασκευαστική

Implementation Organization: Church AG THERAPONTOS

Artistic Dapedostrosi with marble Voreioudytikou portion of the courtyard LN Ag.Therapontas

Implementation time: 2009