Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΤΗΣ Ε.Ε είναι μια τεχνική εταιρεία με αντικείμενο τη μελέτη, διαχείριση και κατασκευή ιδιωτικών και δημοσίων έργων.

Δραστηριοποιείται κυρίως στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας από το 1993, με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων ποιοτικών λύσεων στις σύγχρονες ανάγκες στέγασης. Τη σημερινή της μορφή πήρε το 2002, για να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες ανάγκες στον τομέα κατασκευής των δημοσίων έργων. Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειάς βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών η εταιρεία μας από το 2007 είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2000 στην κατασκευή ιδιωτικών και δημοσίων έργων.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Σχεδιασμός, μελέτη, οργάνωση και διαχείριση έργων.
 • Αξιοποίηση ακινήτων, αγορά οικοπέδων και ανέγερση κτιρίων ποικίλων χρήσεων.
 • Αντιπαροχή ιδιωτικών οικοπέδων για την ανέγερση κυρίως οικοδομών.
 • Ιδιωτικά έργα: κατασκευή μονοκατοικιών, εξοχικών κατοικιών, ιδιωτικών οδών, διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου, ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις, πισίνες, ανακαινίσεις διαμερισμάτων και πολυκατοικιών, βιομηχανικά κτίρια.
 • Ανακαινίσεις, αναπλάσεις, αναστυλώσεις κτιρίων, όψεων οικοδομής, διαμερισμάτων, επαγγελματικών χώρων και καταστημάτων.
 • Δημόσια έργα: οικοδομικά, ηλεκτρομηχανολογικά, οδοποιίας, υδραυλικά, βιομηχανικά-ενεργειακά, λιμενικά.
 • Άδειες δόμησης
 • Άδειες λειτουργείας επαγγελματικών χώρων
 • Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης Π.Ε.Α.
 • Τακτοποίηση Αυθαιρέτων.
 • Βεβαιώσεις μηχανικών.